Når gæster bestiller et bord på en restaurant, forventes det ofte at man modtager en reservationsbekræftelse. Enten via enten e-mail eller sms. En reservationsbekræftelse oplyser typisk blot datoen og klokkeslættet for din reservation samt antallet af gæster til reservationen. Igennem resOS' bookingsystem kan du dog personalisere kommunikationen til dine gæster. Det betyder, at du kan skabe en bedre brugeroplevelse og dermed øge chancerne for, at en gæst vender tilbage til din restaurant. Følg vores guide nedenfor og skab personlig kommunikation til dine gæster.

Billede af talebobbel for at skabe personlig kommunikation
Billede fra Unsplash.com

Du bestemmer indholdet!

Det at kunne kommunikere specifikke informationer eller opdateringer om din restaurant, når en gæst bestiller et bord er meget værdifuldt. Især i forbindelse med COVID-19. Du kan fx. vælge at informere dine gæsterne om eventuelle krav om mundbind, opfordre til håndsprit og til at holde god afstand. Du kan også informere om, hvor længe et bord er reserveret. Faktisk, så er det op til dig om du vil bruge en funktion som denne på din restaurant. Imidlertid, er det altså også op til dig, hvad du vil skrive når du kommunikerer med gæster. Alslutningsvis, anbefaler vi dig også at opfordre gæster til at tjekke dine sociale medier ud i slutningen af ​​en personlig besked. På den måde interagerer du nemlig endnu mere med dine gæster.

Skab personlig kommunikation ved at...

opsætte et bookingsystem til din restaurant. resOS' bookingsystem giver dig muligheden for personlig kommunikation ved fx. bookingbekræftelser, ved ændret bookingstatus og ved nye beskeder ved en booking. Billedet nedenfor viser dig, hvor nemt det er at personligøre kommunkationen til dine gæster. Prøv det i dag!

tilpas den personlige kommunikation med resOS.com
Billed fra resOS.com

Vil du prøve resOS på din restaurant?

Har nogle spørgsmål til, hvordan du opsætter muligheden for personlig kommunikation til dine gæster? Så skal du endelig kontakte vores fantastiske support på [email protected] Vi sidder altid klar til at hjælpe dig med det samme!