Att kunna ge alla sina gäster ett ordentligt välkomnande när de kommer till sin bordsbokning är mycket värdefullt. Detta kan dock vara svårt om många gäster anländer samtidigt. Därför har resOS gjort det möjligt för dig att bestämma det maximala antalet bokningar du vill tillåta pr. intervall. Om du till exempel ställer in max 5 kan endast 5 bokningar göras klockan 18.00. Om tidsintervallet är satt till 30 minuter kommer nästa grupp med gäster att anlända till 18.30. Detta ger dig tid välkomna alla dina gäster samtidigt som det förbättrar flödet.

Max bokningar per intervall
resOS: ändra inställningar för öppettider

Du ställer in maximala bokningar per intervall under Inställningar -> Öppettider -> Redigera öppettid. Du kan ha olika inställningar för olika dagar. Om du till exempel har mer personal på onsdagar kan välja att öka den övre gränsen för antal bokningar till 8.

Om du vill använda den här funktionen, kom ihåg att du måste ställa in maxbokningar per intervall för varje öppettid.